Bakgrunn for kurset

Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene (TEK 10/17 og forskrift om brannforebygging FOB). Branntetting skal forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller. Gjennom denne opplæringen blir deltakerne kjent med de aktuelle forskriftene som gjelder, og en innføring hvordan og hvorfor man branntetter.

Målet med kurset

Branntettingskurs gir deltakerne økt kunnskap om brannteori og grunnleggende kunnskap som trengs for å gjennomføre branntetting på en sikker og forskriftsmessig måte.

Følgene emner blir gjennomgått

  • Lover og forskrifter
  • Brannteori
  • Brannsikring av gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner
  • Løsninger for branntetting og brannfuging

Varighet:

3 timer

Målgruppe:

Branntettingskurs passer for arbeidere innen elektro-, rørlegger og ventilasjonsbransjen. Det er også aktuelt for entreprenører som er avhengig av forskriftsmessig branntetting for ferdigstilling av prosjekter.

Ingen krav til forkunnskaper.

Inkluderer:

Etter gjennomført kurs utstedes kompetansebevis som oppfyller lovens krav til dokumentasjon.

Meld deg på dette kurset