Bakgrunn for kurset

Brukerkurs stillas gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Denne bestemmelsen sier at alle som bruker stillas skal ha fått opplæring i bruk.

Målet med kurset

Brukerkurset tar for seg sikkerhet ved arbeid i høyden, og trygg og korrekt bruk av ulike stillastyper. Det tar for seg ulike typer arbeidsulykker og ser på hva man kan gjøre for å forhindre at ulykker skjer.

 

I løpet av dette nettkurset skal du:

  • lære å mestre bruken av alle typer stillas
  • lære å skille ulike stillastyper fra hverandre
  • lære å velge riktig stillas til jobben
  • lære om merking og dokumentasjon
  • lære å vurdere sikkerheten under bruk av stillaset
  • lære om tiltak du kan gjennomføre for å forhindre arbeidsulykker
  • lære å jobbe riktig og sikkert

Varighet:

4 timer

Målgruppe:

Personell som skal jobbe i stillas og stiger. Ingen krav til forkunnskaper.

Inkluderer:

Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis.

Meld deg på dette kurset