Bakgrunn for kurset

Et kurs i fallsikring gir deltakeren en innføring i de viktigste tingene å tenke på ved arbeid i høyden og ved bruk av fallsikringsutstyr. Feil bruk av utstyr kan gi en falsk trygghet, og i verste fall øke risikoen for fall og skader. Det er også viktig at opplæringen dokumenteres som et ledd i virksomhetens HMS-arbeid. (Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i.h.t “forskrift om utførelse av arbeid § 10.1 og 10.2”)

Dette fallsikringskurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer fallsikring, samt om bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr. Fallsikringskurset belyser tiltak som kan minske risikoen for et fall og som kan minimere skade ved et eventuelt fall.

Målet med kurset

Fallsikringskurs gir deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgene emner blir gjennomgått

  • Relevante lover og regler ved arbeid i høyden
  • Sikker bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr
  • Valg av riktig utstyr
  • Tiltak som kan minske risikoen for fall
  • Tiltak som kan minimere skade ved evt fall
  • Kontroll av utstyr
  • Praktisk øvelse – deltaker får prøve å henge i en fallsele.
  • Hengetraume/sirkulasjonssvikt

Varighet:

6 timer

Målgruppe:

Fallsikringskurs passer for arbeidere som utfører arbeid i høyden hvor det kreves fallsikringsutstyr.

Krav til forkunnskaper:

Ingen.

Meld deg på dette kurset