Bakgrunn for kurset

Ved å ta et kurs i farlige småverktøy blir du i stand til å bruke utstyret slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk kan unngås. Du får en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og hvordan du unngår disse. Dessuten krever arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) at man skal ha opplæring når man arbeider med risikofylt arbeidsutstyr.

Et sikkerhetskurs i håndverktøy gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av farlige småverktøy. Gjennom et kurs i farlige småverktøy lærer du om lover og forskrifter, HMS, uønskede hendelser, sakkyndig- og daglig kontroll, merking og verneutstyr, typer og bruksområder, konstruksjons og virkemåte samt praktisk gjennomgang. De verktøy som gjennomgås er boltepistol, spikerpistol, vinkelsliper, kapp og gjær sag, stikksag, bajonettsag, kjede/motorsag, meiselmaskin, drill/kombihammer og kapp/klyvsag. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og avsluttes med en teoretisk prøve.

Målet med kurset

Kurset har som målsetting at deltaker skal få tilstrekkelig opplæring slik at han har mulighet til å arbeide sikkert, samt at han også har fått kunnskaper om arbeidsutstyrets:

  • oppbygging
  • betjening
  • bruksegenskaper
  • bruksområde
  • vedlikehold
  • kontroll

Varighet:

4 timer

Målgruppe:

Kurset passer for personer som skal bruke farlige småverktøy som for eksempel vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol. Kurset krever ingen forkunnskaper

Inkluderer:

Etter gjennomført kurs utstedes kompetansebevis som oppfyller lovens krav til dokumentasjon.

Meld deg på dette kurset