Bakgrunn for kurset

Utbygging av fiberoptiske bredbåndsnett i Norge er stor og i stadig vekst. Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer, enten det er bruk av PC, TV, sosiale medier, mobiltelefon, trygghetstjenester, alarmer m.m.

Prøv å forestille deg en dag uten at kommunikasjonen fungerer?

Fiberoptiske kabler bli i all hovedsak benyttet til bredbåndsbygging. Dette gjelder i alle typer transport til sentraler for videre distribusjon til undersentraler for til slutt å gå over i fiberoptisk kabling frem til master og frem til bygg. I tillegg til nye fiberoptiske bredbåndsnett er det også et stort behov for utskiftning og rehabilitering av eksisterende fiberoptiske kabler.

Fiberteknikerkurset består av to moduler. Disse kan tas i sammenheng som påbygging eller enkeltvis. Hver modul avsluttes med eksamen og begge modulene må bestås. All undervisning foregår som en kombinasjon av teori og praksis

Program for kurset

  • Avhenger av lengden, be om mer informasjon.

Varighet:

2-6 dager.

For å få teknikerbevis må man gjennomføre 6 dagers kurs. Dette er delt i opp i 3 samlinger på 2 dager.

2 dagers kurs er for de som praktiserer per dags dato og ønsker en grundigere gjennomgang i teori og praksis.

6 dagers kurs er for de som ønsker å bli teknikere med fokus på testing, måling, feilsøking og dokumentasjon.

Målgruppe:

Passer hovedsakelig for de som jobber med installasjon, service, vedlikehold eller inspeksjon.

Meld deg på dette kurset