Bakgrunn for kurset

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (jf. ekom i norske forskrifter) er en viktig del i samfunnet. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetens side. Krav til kvalitet og pålitelighet er blitt viktig, og samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer.

NEK 700 serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravet til kvalitet realiseres i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi.

Program for kurset

  • Åpning, presentasjon
  • Nkoms, lover og forskrifter
  • NEK 701
  • NEK 702
  • Enkel prøve, oppsummering

Varighet:

6 timer

Målgruppe:

Elektroinstallatører, montører, rådgivende ingeniører elektro (RIE), arkitekter, utbyggere av alle typer bygg, utstyrsleverandører, bygningskonstruktører, leverandører av utstyr, IKT-ledere, driftspersonale, studenter innen ekom- og elektrofaget.

Meld deg på dette kurset