Bakgrunn for kurset

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).

Målet med kurset

Gjøre kursdeltagerne bevisste på sikkerhetstiltak og gi de økt kunnskap om hvordan de skal føre maskinen, slik at man unngår personskader og ulykker på arbeidsplassen.

 

Følgene emner blir gjennomgått

  • Vedlikehold og kontroll
  • Sikker bruk og betjening
  • Klasseinndeling A-B-C
  • Uhell og ulykker
  • Lover og forskrifter
  • Oppbygging
  • Betjening
  • Brukeregenskaper
  • Bruksområder

Varighet:

6 timer

Målgruppe:

Kurset passer for personer som skal bruke lift (personløfter)

Inkluderer:

Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Meld deg på dette kurset