NEK 400 i ny utgave!

Hvorfor gå på kurs i NEK 400:2022?

For å oppfylle grunnleggende krav til kompetanse hos de ansatte.

I veiledningen til Kvalifikasjonsforskriften, §5 Krav om bruk av kvalifisert personell, står det: «Personellet… skal være tilstrekkelig à jour med den faglige utviklingen, herunder ha kunnskap om nasjonalt regelverk og normer som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre»

Hvert 4.år blir standardsamlingen NEK 400 revidert så den fortsetter å være et nyttig og oppdatert verktøy for installasjon av elektriske anlegg og da er det viktig å få med seg hva som er nytt.

Det er anslått at NEK 400 er direkte involvert i en verdiskapning på 20 milliarder kroner årlig, noe som gjør den til den viktigste elektrotekniske standarden vi har.

NEK 400:2022 erstatter NEK 400:2018 fra og med 1.juli.

Hva blir gjennomgått på kurset?

 Endringer som berører følgende installasjoner:

 • NEK 400‑7‑705 – Installasjoner i landbruks‑ og/eller hagebruksområder
 • NEK 400‑7‑712 – Strømforsyning med solcellepaneler (PV‑systemer)
 • NEK 400‑7‑722 – Forsyning av elektriske kjøretøy
 • NEK 400‑8‑804 – Fyringsanlegg
 • NEK 400‑8‑805 – Områder med ekstreme ytre påvirkninger
 • NEK 400‑8‑806 – Batteriinstallasjoner
 • NEK 400‑8‑810 – Valg og montasje av fordelingstavler
 • NEK 400‑8‑815 – Elektrolyseanlegg
 • NEK 400‑8‑821 – Kullgruver
 • NEK 400‑8‑823 – Elektriske installasjoner i boliger
 • NEK 400‑8‑824 – Ladeklare bygg

 

Webinarer

Vi har opplevd en stor økning i interessen for webinarer, pga et ønske om å hindre smitte, og har nå fått verdifull erfaring i å holde kurs via nettet. Vi vet det kan være en utfordring å få til dialog på webinarer, derfor har våre kursholdere utviklet en god pedagogisk tilnærming som sikrer at deltagerne blir utfordret og får drahjelp til å engasjere seg.

Vi tror dessuten at webinarer vil bli en mer brukt kursplattform enn tidligere, også etter at smittesituasjonen er over, fordi det eliminerer reisekost på kursholdere og det blir lettere for kursdeltagere som ikke bor sentralt å delta på kurs.

Ta kontakt om du ønsker et webinar!