Koronasituasjonen og webinarer

Vi har opplevd en stor økning i interessen for webinarer, pga et ønske om å hindre smitte, og har nå fått verdifull erfaring i å holde kurs via nettet. Vi vet det kan være en utfordring å få til dialog på webinarer, derfor har våre kursholdere utviklet en god pedagogisk tilnærming som sikrer at deltagerne blir utfordret og får drahjelp til å engasjere seg. 

Vi tror dessuten at webinarer vil bli en mer brukt kursplattform enn tidligere, også etter at smittesituasjonen er over, fordi det eliminerer reisekost på kursholdere og det blir lettere for kursdeltagere som ikke bor sentralt å delta på kurs. 

Her er de siste retningslinjene fra DSB og Norsk Brannvernforening på hhv FSE kurs og Varme arbeider kurs: 

FSE KURS med førstehjelp 

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/covid-19-og-forstehjelpskurs/

“Gjennomføring av kurs og øvelser krever for mange virksomheter omfattende planlegging og forutsigbarhet. I januar 2021 ga DSB en utsettelse fram til og med 01.09.2021, med mulighet for situasjonsbetinget forlengelse. For å fortsatt kunne ivareta sikkerheten ved arbeid i elektriske anlegg og samtidig ivareta til enhver tid gjeldende smittevernregler, gir DSB nå muligheten til at FSE-opplæringen, med tilhørende teoretisk førstehjelpsdel, kan gjennomføres nettbasert ut 2021.

Der det er mulig anbefales det likevel at kurs og opplæring gjennomføres som vanlig. Dette kan gjøres basert på vurderinger etter vaksinering, og gjeldene anbefalinger og regler fra myndighetene.

Gjennomførte teoretiske kurs for FSE-opplæring, inkludert førstehjelp i 2021, vil aksepteres som gyldig lovpålagt opplæring i 12 måneder.”

DVS at FSE kurs med førstehjelp, men UTEN praktisk del på førstehjelpen, fullt ut er godkjent til og med 31.12.2021. Det er likevel krav til gjennomføring av FSE kurs med førstehjelp hver 12. måned. 

VARME ARBEIDER KURS (siste retningslinjer gitt 09.12.2020) 

Retningslinjer fra NBF, Norsk Brannvernforening: 

“1) Gjennomføring av kurs:

Webinarer godkjennes som alternativ til klasseromskurs fram til 31. august. Dette gjelder kun i situasjoner der bedrifter eller kurstilbyder av nasjonale eller kommunale mynddigheter er pålagt koronarelaterte restriksjoner som forhindrer deltakelse i ordinære klasseromskurs.
Med webinar menes live videooverføring mellom kursinstruktøren og utøverne som inkluderer muligheter for dialog/interaksjon gjennom chat. Normen og læreplanen skal ellers overholdes. Godkjente e-læringskurs er i drift som før.

2) Eksamen:
Ved webinar gjennomføres eksamen på nett via lenke tilsendt av instruktør. Eksamen skal fullføres før kurset avsluttes.

3) Slokkeøvelse:
Ved kurs som gjennomføres som webinar frem til 31. august må slokkeøvelse gjennomføres innen 31.08.21.
Ved kurs som gjennomføres i klasserom skal slokkeøvelse gjennomføres som vanlig.

Finans Norge og Brannvernforeningen følger situasjonen tett, og vil komme med ytterligere tiltak om nødvendig.

Men webinarer godkjennes som alternativ til klasseromskurs fram til 31. august 2021. Dette gjelder i situasjoner hvor en bedrift har innført koronarelaterte restriksjoner som forhindrer deltakelse i ordinære klasseromskurs. Et webinar gjennomføres på 6t, ink eksamen.

VI i Ikess Kurs hjelper dere gjerne med å gjennomføre webinar. Dere må selv sørge for at praktisk slokkeøvelse gjennomføres innen 31. mai 2021. Vi er behjelpelig med informasjon om hvordan det kan gjennomføres og kan også bistå med gjennomføring i Oslo og omegn. 

VIKTIG Å VITE: Det er forsikringsselskapene som gjennom ansvarsforsikringen i en bedrift krever at det gjennomføres varme arbeider kurs hvert 5. år.