Bakgrunn for kurs

Kravene til opplæring er omtalt i forskriften §7:  ”At personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjoner innebærer at dette må gjentas hver 12.måned eller oftere dersom forholdene gjør det nødvendig”.

Og det er beskrevet i §3 hvem forskriften retter seg mot: «Eier av virksomhet … som omfattes av denne forskriften skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig»

Målet med kurset

Gjennom kurset skal den som jobber på elektriske anlegg bli i stand til å vurdere risiko og nå 2 mål:

 • Redusere antallet og konsekvensene av personulykker
 • Redusere materielle skader

Emner som blir gjennomgått

 • FSE – Hvorfor viktig?
 • Planlegging av arbeid
 • Historier fra virkeligheten
 • Valg av arbeidsmetode
 • Risikovurdering
 • Melding av ulykker
 • Ha respekt for strøm

Varighet

2 timer

FSE-kurset består av FSE og en førstehjelpsdel:

Førstehjelp med fokus på strømskader

Det er ca. 3000 yrkesaktive personer som rammes av strømulykker hvert år. I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død.

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset har strømskader som spesialtema, og tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig opplæring i førstehjelp ved strømulykker, inkludert hjerte-lunge-redning (HLR). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

Målet med kurset

Målet er å øke førstehjelpskompetansen ved strømskader, slik at du vet hvordan du skal opptre i en ulykkessituasjon og dermed gir en nødvendig førstehjelpsberedskap for personell som jobber med elektriske anlegg.

Følgene emner blir gjennomgått

 • Opptreden på skadested
 • Varslingsrutiner
 • Undersøkelsesteknikk
 • Brannskader og elektriske skader
 • Bevisstløshet
 • Frie luftveier og sideleie med praktiske øvelser
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hjerte-lungeredning med praktiske øvelser
 • Fremmedlegeme
 • Fallskader
 • En hjertestartermodul på 1 time kan legges til kurset

Varighet:

2 timer

Målgruppe:

Elektrikere og alle som jobber med elektriske anlegg.

Ingen krav til forkunnskaper.

Inkluderer:

Etter gjennomført kurs utstedes kompetansebevis.

Kurset kan holdes bedriftsinternt eller på våre åpne klasseromskurs.

Ta kontakt dersom du ønsker kurset bedriftsinternt.

 

Meld deg på dette kurset