Bakgrunn for kurs

Kravene til opplæring er omtalt i forskriften §7:  ”At personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjoner innebærer at dette må gjentas hver 12.måned eller oftere dersom forholdene gjør det nødvendig”.

Og det er beskrevet i §3 hvem forskriften retter seg mot: «Eier av virksomhet … som omfattes av denne forskriften skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig»

Målet med kurset

Gjennom kurset skal den som jobber på elektriske anlegg bli i stand til å vurdere risiko og nå 2 mål:

  • Redusere antallet og konsekvensene av personulykker
  • Redusere materielle skader

Emner som blir gjennomgått

  • FSE – Hvorfor viktig?
  • Planlegging av arbeid
  • Historier fra virkeligheten
  • Valg av arbeidsmetode
  • Risikovurdering
  • Melding av ulykker
  • Ha respekt for strøm

Varighet

2 timer

Målgruppe:

Alle som i sitt daglige virke kan komme til å arbeide på eller i nærheten av elektriske anlegg.

Lærlinger, Montører, faglig ansvarlige, saksbehandlere

Meld deg på dette kurset