Bakgrunn for kurset

NEK 400:2018 inneholder essensielle minimumskrav for å kunne levere en moderne elektrisk installasjon. Den teknologiske utviklingen går fort og NEK 400:2018 er derfor tilpasset solcelleinstallasjoner, lokal lagring av energi og lading av elbil.

Målet med kurset

Gi deltagerne svar på de mest grunnleggende spørsmålene bransjen har om NEK 400. Det vil bli fokusert på hva NEK 400 stiller av minimum normkrav og samtidig hva bransjen har som «best practice». Kursholderen legger vekt på deltagernes hverdag og tilpasser innholdet til caser som deltagerne ønsker svar på.

Følgene emner blir gjennomgått

 • De viktigste endringene i forhold til NEK 400:2014
 • Endringer som berører beskyttelsesmetoden automatisk utkobling og jording
 • Brannklassifisering av kabler, hvorfor viktig å kjenne til
 • Endringer for pro-strømsanlegg
 • Noen små endringer i bolig
 • Endrede krav for virkeområdet på jordelektroden i TN
 • Solcelleinstallasjoner
 • Batteriinstallasjoner
 • Lading av elbil
 • AFDD, lysbueovervåkningutstyr
 • NEK 399:2018, kort oversikt

Varighet:

4 timer

Målgruppe:

Montører, Lærlinger, Faglig ansvarlige og saksbehandlere

Meld deg på dette kurset