Bakgrunn for kurset

Instruert person er en person som har fått opplæring i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som å skifte sikringer, resette vern (sikringer, motorvern etc.), i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagpersoner kommer til stedet for å avdekke feil og rette opp i disse.

En instruert person skal gis årlig opplæring (hver 12. mnd., ref. FSE) og følges opp av en sakkyndig person med grenseoppgang av hva som kan betjenes av hvem og hvordan. Det skal foreligge en instruks som tydelig beskriver omfang og begrensning av de oppgaver som instruert personell kan utføre uten fare for at dette reduserer person- og anleggssikkerheten.

Målet med kurset

Kurset vil være med på å tilfredsstille myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern, så de kan gjøre dette på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Kurset vil være med på å oppfylle bedriftens ansvar om sikkerhetsopplæring for de ansatte.

Følgene emner blir gjennomgått

  • Elsikkerhet – hvorfor viktig
  • Betjening av vern
  • Risikovurdering
  • Ulykker med strøm
  • Historier fra virkeligheten
  • Melding av ulykker
  • Viktigheten av å følge bedriftens instrukser

Varighet

3,5 time

Målgruppe:

Drifts og vedlikeholds personell som skal betjene sikringsskap hvor det kun er adgang for Instruert Personell.

Merk:

Kurset inkluderer ikke førstehjelpskurs, kartlegging og instruering ved bedriftens sikringsskap. Dette kan evnt bestilles i tillegg.

Inkluderer:

Relevante maldokumenter til bruk i bedriftens IK-system .

Meld deg på dette kurset