Bakgrunn for kurset

Instruert person er en person som har fått opplæring i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som å skifte sikringer, resette vern (sikringer, motorvern etc.), i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagpersoner kommer til stedet for å avdekke feil og rette opp i disse.

En instruert person skal gis årlig opplæring (hver 12. mnd., ref. FSE) og følges opp av en sakkyndig person med grenseoppgang av hva som kan betjenes av hvem og hvordan. Det skal foreligge en instruks som tydelig beskriver omfang og begrensning av de oppgaver som instruert personell kan utføre uten fare for at dette reduserer person- og anleggssikkerheten.

Målet med kurset

Kurset vil være med på å tilfredsstille myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern, så de kan gjøre dette på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Kurset vil være med på å oppfylle bedriftens ansvar om sikkerhetsopplæring for de ansatte.

Følgene emner blir gjennomgått

 • Elsikkerhet – hvorfor viktig
 • Betjening av vern
 • Risikovurdering
 • Ulykker med strøm
 • Historier fra virkeligheten
 • Melding av ulykker
 • Viktigheten av å følge bedriftens instrukser

Varighet

3,5 time

Kurset består av FSE og en førstehjelpsdel:

Førstehjelpskurs med fokus på strømskader:

Bakgrunn for kurset

Det er ca. 3000 yrkesaktive personer som rammes av strømulykker hvert år. I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død.

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset har strømskader som spesialtema, og tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig opplæring i førstehjelp ved strømulykker, inkludert hjerte-lunge-redning (HLR). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

Målet med kurset

Målet er å øke førstehjelpskompetansen ved strømskader, slik at du vet hvordan du skal opptre i en ulykkessituasjon og dermed gir en nødvendig førstehjelpsberedskap for personell som jobber med elektriske anlegg.

Følgene emner blir gjennomgått

 • Opptreden på skadested
 • Varslingsrutiner
 • Undersøkelsesteknikk
 • Brannskader og elektriske skader
 • Bevisstløshet
 • Frie luftveier og sideleie med praktiske øvelser
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hjerte-lungeredning med praktiske øvelser
 • Fremmedlegeme
 • Fallskader
 • En hjertestartermodul på 1 time kan legges til kurset

Varighet:

2 timer

Inkluderer:

Etter gjennomført kurs utstedes kompetansebevis.

Målgruppe:

Drifts og vedlikeholds personell som skal betjene sikringsskap hvor det kun er adgang for Instruert Personell.

Merk:

Kurset inkluderer ikke kartlegging og instruering ved bedriftens sikringsskap. Dette kan evt. bestilles i tillegg.

Inkluderer:

Relevante maldokumenter til bruk i bedriftens IK-system .

Kurset kan holdes bedriftsinternt, eller man kan melde på deltagere på et av våre åpne klasseromskurs. 

Åpne kurs holdes på følgende datoer:

 • Kurs i FSE for instruert personell med førstehjelp med praktiske øvelser, holdes i lokaler på Bånkall gård i Glads vei 20 i Oslo 20 mandag 5.februar kl.09-14.30. Pris per deltager: 3150kr inkl. lunsj og drikkevarer.
 • Kurs i FSE for instruert personell med førstehjelp med praktiske øvelser, holdes i lokaler på Bånkall gård i Glads vei 20 i Oslo 20 mandag 11.mars kl.09-14.30. Pris per deltager: 3150kr inkl. lunsj og drikkevarer.
 • Kurs i FSE for instruert personell med førstehjelp med praktiske øvelser, holdes i lokaler på Bånkall gård i Glads vei 20 i Oslo 20 mandag 15.april kl.09-14.30. Pris per deltager: 3150kr inkl. lunsj og drikkevarer.
 • Kurs i FSE for instruert personell med førstehjelp med praktiske øvelser, holdes i lokaler på Bånkall gård i Glads vei 20 i Oslo 20 mandag 10.juni kl.09-14.30. Pris per deltager: 3150kr inkl. lunsj og drikkevarer.

Meld deg på dette kurset