Privacy Policy

GDPR og personvern

Behandling av personopplysninger i Ikess Norge AS

Ikess Norge AS er en leverandør av kontrolltjenester, kurs og kompetansehevning innen elkraft. Her vil du finne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger fra brukerne som bruker vår nettside ikess.no eller vi er i kontakt med på annen måte. Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer. Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler på denne nettsiden er Ikess Norge AS ved daglig leder.

Kontaktinformasjonen til Ikess Norge AS er:

Postadresse: Grenseveien 82, 0663 Oslo E-post: post@ikess.no Telefon: +47 22640020 Organisasjonsnr.:9151494561.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Ikess Norge AS samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1.Besvare henvendelser som kommer inn til oss, sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende personopplysninger behandles: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir ikke delt med noen andre parter uten spesifikt ønske om dette. Etter at kurset er gjennomført vil brukerens opplysninger ligge lagret i minimum fem år etter at kursets gyldighet/kompetanse er utløpt, eller til kursdeltakeren selv ønsker å slette seg fra systemet. I tilfeller der brukerens arbeidsgiver/leder registrerer brukeren hos Ikess, f.eks ved kurspåmelding, er Ikess databehandler. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte -eller fra ansvarlig part hos arbeidsgiver, med mindre annet er spesifisert eller regulert i formell avtale.

2.Rekruttering til nye stillinger hos Ikess Norge AS. Følgende personopplysninger behandles: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke.

3.Ikess Norge AS bruker ikke informasjonskapsler (cookies), for å få informasjon om bruk av våre nettsider.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Ikess Norge AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

•Tripletex -økonomisystem

•Lundalogik -CRM

•FrontCore –kursadministrasjon

•BravoSolutions –Office 365

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: http://www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss.Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg -og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlig kontakt med oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: http://www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside