Bakgrunn for kurset

Mange sykehus krever at elektrikerne de bruker innehar kompetanse på elektriske installasjoner i medisinske områder.

Målet med kurset

Kursdeltagerne skal få en oversikt over hvilke normkrav de må forholde seg til, så de kan gi oppdragsgiver den anlegget han ønsker og forventer.

Følgene emner blir gjennomgått

  • Spesielle normative krav for medisinske områder
  • Hvordan unngå jordsløyfer?
  • Historikk og gamle normer
  • Løsninger på vanlige utfordringer
  • Risikovurdering
  • Verifikasjon av ny installasjon
  • Periodisk verifikasjon

Varighet

6 timer

Målgruppe:

Montører, lærlinger, faglig ansvarlige og saksbehandlere

Meld deg på dette kurset