Bakgrunn for kurset

Årlig oppstår mange branner på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre          varme arbeider på tilfeldig valgt arbeidsplass (alle andre steder enn sveiseverksteder etc.)

Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Målet med kurset

Gi kursdeltagerne den kunnskapen som er påkrevd for å oppfatte brannrisiko ved varme arbeider og utføre arbeidet på en sånn måte at brann ikke oppstår. Det utføres praktisk slukkeøvelse i slutten av kurset.

Følgene emner blir gjennomgått, med utgangspunkt i deltagernes jobbhverdag

  • Varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Brann og brannslukking
  • Forskjellige typer slukkemidler
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
  • Praktisk slukkeøvelse i slutten av kurset

Varighet:

7,5 time

Målgruppe:

Alle som skal utføre varme arbeider: f.eks. bruk av vinkelsliper, sveising, lodding, bruk av varmlufts verktøy og bruk av åpen ild, f.eks. ved taktekking.

Meld deg på dette kurset