Bakgrunn for kurset

Mange ønsker et kurs der normens definisjoner forklares på en enkel og lettfattelig måte, med praktisk tilnærming, samtidig som man ivaretar kravene til en verifikasjon.

Målet med kurset

Å gi deltakerne en god forståelse av hvordan man praktisk gjennomfører verifikasjon og hvorfor vi gjør det.

Følgene emner blir gjennomgått

  • Visuell inspeksjon
  • Systematikk

Måling/prøving:

  • Elektrisk kontinuitet i ledere
  • Isolasjonsresistans
  • Overgangsmotstand
  • Kortslutningsstrømmer
  • Automatisk utkobling

Instrumenter

Deltakerne oppfordres til å ta med eget instrument for å få best mulig utbytte av kurset

Varighet:

4 timer

Målgruppe:

Lærlinger, Montører, Faglig ansvarlige, Saksbehandlere

Meld deg på dette kurset