Bakgrunn for kurset

Mange som til daglig jobber med beregning av kabler og vern bruker gjerne dataprogrammer for å jobbe mer effektivt. Men bruken av dataprogrammer gjør også at det stilles store krav til å mate programmene med riktige tall. I den forbindelse er det viktig å forstå hva som ligger bak de løsningene som dataprogrammet gir og hvilke tall som må forventes. Andre foretar enkel manuell beregning ute på arbeidsstedet hvor det ofte er eksisterende anlegg som skal utvides. Her stilles det også krav til god elektroteknisk forståelse.

Målet med kurset

Å gi deltagerne den innsikten som er nødvendig for å forstå hva elektrofagmannen må ta høyde for, så det elektriske anlegget oppnår forskriftsmessig person, brann og- driftssikkerhet, enten man til daglig bruker et dataprogram eller manuelt beregner ute på arbeidsstedet. Det er satt av god tid til praktiske oppgaver med beregning av kabler og vern.

Følgene emner blir gjennomgått, med utgangspunkt i deltagernes jobbhverdag

  • Hvilke grunnleggende prinsipper må vi forstå?
  • Manuell beregning av kabler og vern (praktiske oppgaver)
  • Hvilke krav stilles til selektivitet og hvordan oppnå selektivitet (praktiske oppgaver)
  • Hvordan avgjøre om kortslutningsstrømmene er høye nok, men samtidig ikke for høye (praktiske oppgaver)
  • Hva er backup og når trenger vi det?

Varighet:

6 timer

Målgruppe:

Alle som ønsker en bedre forståelse av de krav som ligger bak valg av kabler og vern, selektivitet, og kortslutningsstrømmer.

F.eks.: saksbehandlere, installatører, prosjektledere og montører.

Meld deg på dette kurset