Bakgrunn for kurset

Ikess har utviklet et FSE kurs som tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhetsopplæring beskrevet i FSE forskriften og NEK EN 50110.

Kravene til opplæring er omtalt i forskriften §7: ”At personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjoner innebærer at dette må gjentas hver 12.måned eller oftere dersom forholdene gjør det nødvendig”.

Og det er beskrevet i §3 hvem forskriften retter seg mot: «Eier av virksomhet … som omfattes av denne forskriften skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig»

Målet med kurset

Gjennom kurset skal den som jobber på elektriske anlegg bli i stand til å vurdere risiko og nå 2 mål:

  • Redusere antallet og konsekvensene av personulykker
  • Redusere materielle skader

Emner som blir gjennomgått

  • FSE – Hvorfor viktig?
  • Leder for Kobling og Leder for sikkerhet
  • Planlegging av arbeid
  • Historier fra virkeligheten
  • Valg av arbeidsmetode
  • Risikovurdering og melding av ulykker
  • Ha respekt for strøm

Varighet

3 timer

Målgruppe:

Alle som i sitt daglige virke kan komme til å arbeide på eller i nærheten av elektriske høyspent anlegg.

Lærlinger, høyspentmontører, faglig ansvarlige, saksbehandlere

Meld deg på dette kurset