Hvorfor gå på kurs i NEK 400:2022?

For å oppfylle grunnleggende krav til kompetanse hos de ansatte.

I veiledningen til Kvalifikasjonsforskriften, §5 Krav om bruk av kvalifisert personell, står det: «Personellet… skal være tilstrekkelig à jour med den faglige utviklingen, herunder ha kunnskap om nasjonalt regelverk og normer som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre»

Hvert 4.år blir standardsamlingen NEK 400 revidert så den fortsetter å være et nyttig og oppdatert verktøy for installasjon av elektriske anlegg og da er det viktig å få med seg hva som er nytt.

Det er anslått at NEK 400 er direkte involvert i en verdiskapning på 20 milliarder kroner årlig, noe som gjør den til den viktigste elektrotekniske standarden vi har.

NEK 400:2022 erstatter NEK 400:2018 fra og med 1.juli.

Følgene emner blir gjennomgått

Endringer som berører følgende installasjoner:

 • NEK 400‑7‑705 – Installasjoner i landbruks‑ og/eller hagebruksområder
 • NEK 400‑7‑712 – Strømforsyning med solcellepaneler (PV‑systemer)
 • NEK 400‑7‑722 – Forsyning av elektriske kjøretøy
 • NEK 400‑8‑810 – Valg og montasje av fordelingstavler
 • NEK 400‑8‑815 – Elektrolyseanlegg
 • NEK 400‑8‑821 – Kullgruver
 • NEK 400‑8‑823 – Elektriske installasjoner i boliger
 • NEK 400‑8‑824 – Ladeklare bygg
 • NEK 400‑8‑806 – Batteriinstallasjoner
 • NEK 400‑8‑805 – Områder med ekstreme ytre påvirkninger
 • NEK 400‑8‑804 – Fyringsanlegg

Varighet:

6 timer

Målgruppe:

Montører, Lærlinger, Faglig ansvarlige, saksbehandlere

Meld deg på dette kurset