Bakgrunn for kurset

Forskrift og norm utgjør samlet sett det sikkerhets og kvalitetsnivået som en elektrisk installasjon skal tilfredsstille. Det er viktig for alle som er med på å montere sammen eller å utvide/endre et elektrisk anlegg, at de forstår de bakenforliggende kravene som stilles.

Målet for kurset

Deltagerne skal etter kurset kunne forstå sammenhengen mellom FEL og NEK, og finne fram til de viktigste paragrafene/normtekstene.  Det vil i kurset bli lagt vekt på de utfordringer deltagerne har i sin jobbhverdag og hvordan NEK 400 gir rom for løsninger som er praktisk gjennomførbare.

Følgene emner blir gjennomgått

  • Jordingssystemer
  • Brannklassifisering av kabler, hvorfor viktig å kjenne til
  • Endringer for pro-strømsanlegg
  • Boliginstallasjoner
  • Næringsinstallasjoner
  • Solcelleinstallasjoner
  • Batteriinstallasjoner
  • Lading av elbil
  • AFDD, lysbueovervåkningutstyr
  • NEK 399:2018, kort oversikt

Varighet:

6 timer

Målgruppe:

Montører, Lærlinger, Faglig ansvarlige, saksbehandlere

Meld deg på dette kurset