Bakgrunn for kurset

Det er ca. 3000 yrkesaktive personer som rammes av strømulykker hvert år. I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død.

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset har strømskader som spesialtema, og tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig opplæring i førstehjelp ved strømulykker, inkludert hjerte-lunge-redning (HLR). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

Målet med kurset

Målet er å øke førstehjelpskompetansen ved strømskader, slik at du vet hvordan du skal opptre i en ulykkessituasjon og dermed gir en nødvendig førstehjelpsberedskap for personell som jobber med elektriske anlegg.

Følgene emner blir gjennomgått

 • Opptreden på skadested
 • Varslingsrutiner
 • Undersøkelsesteknikk
 • Brannskader og elektriske skader
 • Bevisstløshet
 • Frie luftveier og sideleie med praktiske øvelser
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hjerte-lungeredning med praktiske øvelser
 • Fremmedlegeme
 • Fallskader
 • En hjertestartermodul på 1 time kan legges til kurset

Varighet:

2 timer

Målgruppe:

Elektrikere og alle som jobber med elektriske anlegg.

Ingen krav til forkunnskaper.

Inkluderer:

Etter gjennomført kurs utstedes kompetansebevis.

Meld deg på dette kurset