Bakgrunn for kurset

Er det noe alle vet, så er det at jording er viktig i alle typer nettsystemer. Men det er ofte svært forskjellige oppfatning av hva som skal jordes, hvor ofte man skal utjevne og hvorfor.

Målet med kurset

Gi deltagerne den kompetansen som er nødvendig for å forstå hvorfor vi jorder og hva som skal jordes i bolig, næring og industri.

Følgene emner blir gjennomgått

  • Hvorfor jorder vi?
  • Eksempler på bra og dårlig jording
  • Jordingsproblematikk
  • Jordelektroder
  • Vanlige jordingssystemer
  • Overgangsmotstand til jord
  • Dimensjonering av beskyttelsesledere
  • Hva skal jordes?
  • Annen ledende del
  • Jording og verifikasjon

Varighet:

4 timer

Målgruppe:

Montører, Lærlinger, Faglig ansvarlige, saksbehandlere

Meld deg på dette kurset