Bakgrunn for kurset

I 2014 kom det en ny norm for inntak, kalt NEK 399 eller TKS normen. Denne fungerer som en felles norm for alle involverte parter ved tilknytning av strøm og ekom til bygninger og er derfor et viktig avtaledokument for en god gjennomføring av prosjekter.

 

Målet med kurset

Å gi deltagerne en god forståelse av det verktøyet som NEK 399 er og hvordan det kan brukes. Forstå grensesnittet mellom byggeier, ekomleverandør og nettleverandør, og tilegne seg kunnskap til bruk ved risikovurdering og planlegging.

 

Følgene emner blir gjennomgått

  • Erfaringer med NEK 399-1 Bolig
  • Virkeområde
  • Felles grensesnitt I NEK 399
  • Risikovurdering
  • Endringer i NEK 399 i forhold til første utgave

Varighet

4 timer

Målgruppe:

Montører, lærlinger, faglig ansvarlige og saksbehandlere

Meld deg på dette kurset