Termografering

Internkontroll næring

Internkontroll næring

De færreste bedrifter har personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid og kontinuerlig oppfølging. IKESS Norge har lang erfaring og stor kompetanse til å hjelpe deg med dette.

Internkontrollen er altså bedriftens eget arbeid for å sikre at man følger de krav myndighetene pålegger bedriften innenfor Internkontrollforskriften.

Tilsyn fra netteier utføres stadig oftere, og man risikerer bøter og krav om utbedring dersom det oppdages feil ved gjennomgang av HMS-arbeidet. For å snu dette til noe positivt, er det store fordeler ved å utføre internkontroll på det elektriske anlegget. Det hindrer forsinkelser og stans i driften. Det gir reduserte vedlikeholds og reparasjonskostnader.

Til syvende og sist dreier internkontroll seg om å etablere sikkerhetsrutiner for å hindre skade på mennesker og eiendom. IKESS Norge er med på å gjøre internkontrollen til noe som lønner seg for firmaet.

Godt kvalifiserte elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Vi utarbeider en vedlikeholdsplan som beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, og hva slags ettersyn og kontroll IKESS skal utføre.

Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale som omfatter alt innen drift, vedlikehold, brannteknisk, brannvarslingssystemer, nød/ledelys.

Som eier/ansvarlig for ett bygg har du et ansvar for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden. Offentlige forskrifter krever at skjematisk dokumentasjon og regelmessige kontroller må være implementert i bedriftens internkontrollsystem. Vi i IKESS Norge har lang erfaring og kan etablere et websystem som er tilpasset din bedrift. Vi bruker NORIK som er et godt system for internkontroll. Vi tar gjerne en samtale med deg om din bedrifts behov.


Nødlyskontroll

Internkontroll næring

Internkontroll næring

De færreste bedrifter har personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid og kontinuerlig oppfølging. IKESS Norge har lang erfaring og stor kompetanse til å hjelpe deg med dette.

Internkontrollen er altså bedriftens eget arbeid for å sikre at man følger de krav myndighetene pålegger bedriften innenfor Internkontrollforskriften.

Tilsyn fra netteier utføres stadig oftere, og man risikerer bøter og krav om utbedring dersom det oppdages feil ved gjennomgang av HMS-arbeidet. For å snu dette til noe positivt, er det store fordeler ved å utføre internkontroll på det elektriske anlegget. Det hindrer forsinkelser og stans i driften. Det gir reduserte vedlikeholds og reparasjonskostnader.

Til syvende og sist dreier internkontroll seg om å etablere sikkerhetsrutiner for å hindre skade på mennesker og eiendom. IKESS Norge er med på å gjøre internkontrollen til noe som lønner seg for firmaet.

Godt kvalifiserte elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Vi utarbeider en vedlikeholdsplan som beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, og hva slags ettersyn og kontroll IKESS skal utføre.

Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale som omfatter alt innen drift, vedlikehold, brannteknisk, brannvarslingssystemer, nød/ledelys.

Som eier/ansvarlig for ett bygg har du et ansvar for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden. Offentlige forskrifter krever at skjematisk dokumentasjon og regelmessige kontroller må være implementert i bedriftens internkontrollsystem. Vi i IKESS Norge har lang erfaring og kan etablere et websystem som er tilpasset din bedrift. Vi bruker NORIK som er et godt system for internkontroll. Vi tar gjerne en samtale med deg om din bedrifts behov.


3-partskontroll

Internkontroll næring

Internkontroll næring

De færreste bedrifter har personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid og kontinuerlig oppfølging. IKESS Norge har lang erfaring og stor kompetanse til å hjelpe deg med dette.

Internkontrollen er altså bedriftens eget arbeid for å sikre at man følger de krav myndighetene pålegger bedriften innenfor Internkontrollforskriften.

Tilsyn fra netteier utføres stadig oftere, og man risikerer bøter og krav om utbedring dersom det oppdages feil ved gjennomgang av HMS-arbeidet. For å snu dette til noe positivt, er det store fordeler ved å utføre internkontroll på det elektriske anlegget. Det hindrer forsinkelser og stans i driften. Det gir reduserte vedlikeholds og reparasjonskostnader.

Til syvende og sist dreier internkontroll seg om å etablere sikkerhetsrutiner for å hindre skade på mennesker og eiendom. IKESS Norge er med på å gjøre internkontrollen til noe som lønner seg for firmaet.

Godt kvalifiserte elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Vi utarbeider en vedlikeholdsplan som beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, og hva slags ettersyn og kontroll IKESS skal utføre.

Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale som omfatter alt innen drift, vedlikehold, brannteknisk, brannvarslingssystemer, nød/ledelys.

Som eier/ansvarlig for ett bygg har du et ansvar for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden. Offentlige forskrifter krever at skjematisk dokumentasjon og regelmessige kontroller må være implementert i bedriftens internkontrollsystem. Vi i IKESS Norge har lang erfaring og kan etablere et websystem som er tilpasset din bedrift. Vi bruker NORIK som er et godt system for internkontroll. Vi tar gjerne en samtale med deg om din bedrifts behov.


Nettanalyse

Internkontroll næring

Internkontroll næring

De færreste bedrifter har personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid og kontinuerlig oppfølging. IKESS Norge har lang erfaring og stor kompetanse til å hjelpe deg med dette.

Internkontrollen er altså bedriftens eget arbeid for å sikre at man følger de krav myndighetene pålegger bedriften innenfor Internkontrollforskriften.

Tilsyn fra netteier utføres stadig oftere, og man risikerer bøter og krav om utbedring dersom det oppdages feil ved gjennomgang av HMS-arbeidet. For å snu dette til noe positivt, er det store fordeler ved å utføre internkontroll på det elektriske anlegget. Det hindrer forsinkelser og stans i driften. Det gir reduserte vedlikeholds og reparasjonskostnader.

Til syvende og sist dreier internkontroll seg om å etablere sikkerhetsrutiner for å hindre skade på mennesker og eiendom. IKESS Norge er med på å gjøre internkontrollen til noe som lønner seg for firmaet.

Godt kvalifiserte elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Vi utarbeider en vedlikeholdsplan som beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, og hva slags ettersyn og kontroll IKESS skal utføre.

Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale som omfatter alt innen drift, vedlikehold, brannteknisk, brannvarslingssystemer, nød/ledelys.

Som eier/ansvarlig for ett bygg har du et ansvar for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden. Offentlige forskrifter krever at skjematisk dokumentasjon og regelmessige kontroller må være implementert i bedriftens internkontrollsystem. Vi i IKESS Norge har lang erfaring og kan etablere et websystem som er tilpasset din bedrift. Vi bruker NORIK som er et godt system for internkontroll. Vi tar gjerne en samtale med deg om din bedrifts behov.


Internkontroll borettslag

Internkontroll næring

Internkontroll næring

De færreste bedrifter har personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid og kontinuerlig oppfølging. IKESS Norge har lang erfaring og stor kompetanse til å hjelpe deg med dette.

Internkontrollen er altså bedriftens eget arbeid for å sikre at man følger de krav myndighetene pålegger bedriften innenfor Internkontrollforskriften.

Tilsyn fra netteier utføres stadig oftere, og man risikerer bøter og krav om utbedring dersom det oppdages feil ved gjennomgang av HMS-arbeidet. For å snu dette til noe positivt, er det store fordeler ved å utføre internkontroll på det elektriske anlegget. Det hindrer forsinkelser og stans i driften. Det gir reduserte vedlikeholds og reparasjonskostnader.

Til syvende og sist dreier internkontroll seg om å etablere sikkerhetsrutiner for å hindre skade på mennesker og eiendom. IKESS Norge er med på å gjøre internkontrollen til noe som lønner seg for firmaet.

Godt kvalifiserte elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Vi utarbeider en vedlikeholdsplan som beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, og hva slags ettersyn og kontroll IKESS skal utføre.

Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale som omfatter alt innen drift, vedlikehold, brannteknisk, brannvarslingssystemer, nød/ledelys.

Som eier/ansvarlig for ett bygg har du et ansvar for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden. Offentlige forskrifter krever at skjematisk dokumentasjon og regelmessige kontroller må være implementert i bedriftens internkontrollsystem. Vi i IKESS Norge har lang erfaring og kan etablere et websystem som er tilpasset din bedrift. Vi bruker NORIK som er et godt system for internkontroll. Vi tar gjerne en samtale med deg om din bedrifts behov.


Internkontroll næring

Internkontroll næring

Internkontroll næring

De færreste bedrifter har personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid og kontinuerlig oppfølging. IKESS Norge har lang erfaring og stor kompetanse til å hjelpe deg med dette.

Internkontrollen er altså bedriftens eget arbeid for å sikre at man følger de krav myndighetene pålegger bedriften innenfor Internkontrollforskriften.

Tilsyn fra netteier utføres stadig oftere, og man risikerer bøter og krav om utbedring dersom det oppdages feil ved gjennomgang av HMS-arbeidet. For å snu dette til noe positivt, er det store fordeler ved å utføre internkontroll på det elektriske anlegget. Det hindrer forsinkelser og stans i driften. Det gir reduserte vedlikeholds og reparasjonskostnader.

Til syvende og sist dreier internkontroll seg om å etablere sikkerhetsrutiner for å hindre skade på mennesker og eiendom. IKESS Norge er med på å gjøre internkontrollen til noe som lønner seg for firmaet.

Godt kvalifiserte elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Vi utarbeider en vedlikeholdsplan som beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, og hva slags ettersyn og kontroll IKESS skal utføre.

Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale som omfatter alt innen drift, vedlikehold, brannteknisk, brannvarslingssystemer, nød/ledelys.

Som eier/ansvarlig for ett bygg har du et ansvar for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden. Offentlige forskrifter krever at skjematisk dokumentasjon og regelmessige kontroller må være implementert i bedriftens internkontrollsystem. Vi i IKESS Norge har lang erfaring og kan etablere et websystem som er tilpasset din bedrift. Vi bruker NORIK som er et godt system for internkontroll. Vi tar gjerne en samtale med deg om din bedrifts behov.